Informatie

Op deze pagina zullen wij u op de hoogte houden over de vorderingen van de Actiegroep N246.


12 september 2018

Raadsinformatiebrierf Trajectonderhoud N246 – N244 Veilige oversteek voetgangers bij West-Knollendam


26 juli 2018

LAATSTE NIEUWS: ACTIEGROEP – N246.nl

Op 19-07-2018 is de actiegroep in overleg gegaan met de Wethouder van de Gemeente Zaanstad, Gerard Slegers en Ben Haisma Sr. Beleidsadviseur. Gezien de ontwikkeling in het overleg met de Provincie, willen wij graag de mening horen van de Gemeente Zaanstad. Aangaande de veilige oversteek op de kruising en een veilige voetgangers oversteek op de Beatrix – Amaliabrug.

Waarbij de volgende onderwerpen zijn besproken:

De twee onderwerpenzijn:

Snelheidsaanpassing:

Na uitleg over de nieuwe verkeerssituatie werd al snel duidelijk dat dit geen 100% oplossing is maar gezien de omstandigheden wel het meest voor de hand liggend ontwerp. De actiegroep heeft gezien de uitbreiding van drie naar vier rijstroken, het advies gegeven om voor de stoplichten met een afstand van 300 mtr. Een 50 km zone aan te geven.

Dit voorstel zal worden geëvalueerd met de provincie en de verkeersdienst van de Gemeente Zaanstad.

Beatrix/ Amaliabrug:

Wat betreft de Beatrix – Amaliabrug is er op dit moment sprake van twee fiets annex voetpaden en is er in het huidige plan van de Provincie alleen nog maar ruimte voor een fietspad aan de Westzijde. Hierdoor dienen alle fietsers, elektrisch, voetgangers, scootmobielen groepen wielrenners, groepen recreatieve solexrijders, paard en ruiter etc. over hetzelfde fietspad te gaan (zeer onveilig). Dit is geen reconstructie van de oude brug maar een nieuwe toepassing van de oude brug, door het weglaten van het bestaande fietspad annex voetpad aan de Oostzijde van de brug. In de visie van de bewoners van Westknollendam is het zeer wenselijk een veilige voetgangers oversteek te garanderen.

B&W besluit d.d. 21-03-2017

(Het vervangen van de huidige Beatrixbrug bij West-Knollendam door een nieuwe brug. Waarbij de verkeersveiligheid en de doorstroming voor alle verkeersdeelnemers wordt verbeterd;

Er is enkel sprake van het vervangen van de bestaande brug, waarbij de as van de weg (ook op de brug) gelijk blijft)

Wij vinden dan ook dat aan de Oostzijde van de brug een veilig voetpad moet blijven/komen met een aanpassing door middel van een dichte afscherming van +/- 1 meter hoogte, tussen het voetpad en de rijweg.

Tijdens de voorlichting avond, waarbij +/- 100 belangstellenden aanwezig waren, hebben 83 bezoekers een enquêteformulier ingevuld en daarbij aangegeven dat zij het volledig eens zijn met de twee eerdergenoemde standpunten van de actiegroep.

Er is ook gesproken over de ontwikkeling van Westknollendam met name het Brokking terrein en in de toekomst het Blauwwit voetbal terrein waar in de toekomst nieuwe huizen gebouwd zullen worden. En dat het wenselijk is de infrastructuur in en om West-knollendam daarop aan te passen.

De volgende afspraken zijn gemaakt:

Dhr. G. Slegers & Dhr. B Haisma, willen in overleg met alle betrokken instanties nogmaals in kaart te brengen wat de mogelijkheden zijn, om de eerder besproken Veiligheidspunten te realiseren.

Actiegroep: Fred Bosboom, Piet van splunteren, Ron Wollrabe.


8 juni 2018

Enquete


Vul de enquete in


1 maart 2018

3D-tour nieuwe N246-N244

Klik hier om de 3D tour te bekijken op de website van Provincie Noord-Holland.


Persbericht Projectteam N246 – 15 september 2016

Bewoners Markenbinnen krijgen verkeerslichten

De bewoners van Markenbinnen willen verkeerslichten bij de aansluiting Dorpstraat met de Provincialeweg N246, zodat zij veiliger kunnen invoegen op de Provincialeweg. De provincie Noord-Holland gaat de verkeerslichten plaatsen bij het eerstvolgende trajectonderhoud. Provincie Noord-Holland heeft de bewoners via een enquête om hun mening gevraagd. Hier hebben 117 personen aan meegedaan.

Onderzoek naar verkeerslichten

Op verzoek van bewoners van Markenbinnen heeft de provincie de mogelijkheid onderzocht om verkeerslichten te plaatsen bij de aansluiting Dorpsstraat – N246. Deze aansluiting wordt als onveilig ervaren. Uit het onderzoek blijkt dat het plaatsen van verkeerslichten mogelijk is en het verkeer daardoor veiliger de N246 op kan rijden. De wachttijden vanaf de Dorpsstraat nemen enigszins toe. In de spits kan de wachttijd één tot twee minuten zijn en buiten de spits drie tot vier minuten.

Resultaten enquête

De provincie heeft de bewoners van Markenbinnen opgeroepen om aan te geven of zij inderdaad verkeerslichten willen en of zij daarmee de iets langere wachttijden accepteren. De bewoners hebben tijdens de inloopavond begin juli, via de website en de peiling van een actieve groep bewoners meegedaan. Ruim 78% van de deelnemers aan de enquête wil graag verkeerslichten.

Meer informatie

Met vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt Provincie Noord-Holland via 0800 – 0200 600 (gratis), of via mail: infoN246@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn ook te volgen op www.infoN246.nl en Facebook: www.Facebook.com/infoN246.

Trajectonderhoud N246 – N244 (Alkmaar)

De provincie Noord-Holland voert vanaf begin 2018 tot begin 2019 groot onderhoud uit aan de Provincialeweg N246 en de N244 tot aan Alkmaar. Onderdeel van de werkzaamheden is het geheel vernieuwen van de Beatrixbrug en de Kogerpolderbrug. Daarnaast worden verschillende kruisingen en aansluitingen veiliger gemaakt.


Informatieavond dinsdag 5 juli

Vanuit de actiegroep N246 hebben we de afgelopen maanden onder andere gestreden voor de reeds lang bestaande wens voor stoplichten bij de uitrit van het dorp Markenbinnen. Velen van u hebben hier hun positieve mening over gegeven in onze enquête en op de website van de actiegroep.

De Provincie Noord-Holland is geen voorstander van stoplichten bij Markenbinnen omdat dit de doorstroom op de N246 tegengaat.

Op ons aandringen heeft de Provincie nu toegezegd dat ze bereid zijn stoplichten te plaatsen. Omdat er ook nadelen aan stoplichten kleven (de gemiddelde wachttijd voor het oprijden van de N246 vanuit het dorp zal toenemen) willen ze er zeker van zijn dat de inwoners dit echt willen. Dit zal de Provincie komende dinsdagavond 5 juli tijdens de informatieavond peilen.

We verwachten dat op 5 juli de Provincie negatief zal zijn over stoplichten en dorpsbewoners indirect zal aanraden tegen te stemmen, door de lange wachttijden zeer negatief in beeld te brengen.

Wat betreft de actiegroep N246 staat veiligheid wél op nummer 1. En zeker gezien de rotonde die bij de Woude komt en de bredere Beatrixbrug verwachten we dat stoplichten belangrijker worden; we verwachten dat de verkeersdrukte hierdoor zal toenemen.

En de wachttijden? Ervaring met andere stoplichten die op aanbod op groen gaan zijn gelukkig positief. Natuurlijk is de wachttijd op rustige momenten langer dan direct doorrijden. Maar ook dan is het een kwestie van de N246 op rood en het dorp op groen zetten.

We hopen dat u dinsdag ook groen licht geeft voor veiligheid in Markenbinnen.
Indien u niet aanwezig bent op 5 juli, kunt u de contactcommissie Markenbinnen mailen met uw wens (ccmarkenbinnen@gmail.com) en/of uw wens kenbaar maken via www.infoN246.nl.

Natuurlijk blijven we hard strijden voor onze andere doelstellingen: minder geluidsoverlast en snelheidsmaatregelen op de N246!

Adobe_PDF_file_icon_32x32artikel Peiling mening bewoners Markenbinnen verkeerslichten informatieavond 5 juli

Adobe_PDF_file_icon_32x32 Verslag Klantgesprek Actiegroep N246


Krantenartikel NH-dagblad

N246