Forum

Wij nodigen alle bewoners van harte uit aan deze enquete deel te nemen om zo het draagvlak voor onze wensen zo goed mogelijk in kaart te brengen. Bent u bv met meerdere gezinsleden dan kan elk gezinslid individueel deelnemen.

25 reacties


 1. F Bosboom

  De doorstroom van het verkeer op de N246 langs ons dorp zal door aanpassingen verbeterd worden. We vrezen dat hierdoor het geluid van de brug en de weg zal toenemen. We zitten zo nu en dan al op de 80 decibel op een afstand van 150 meter. De provincie heeft de betrokkenen gevraagd mee te denken. Laten we dit dan ook doen, anders worden er tegen onze zin beslissingen genomen die niet meer terug te draaien zijn. We willen dat de geluidsoverlast beperkt wordt en de veiligheid verbeterd wordt op de kruispunten. Een en ander in combinatie met een snelheidsbeperking voor de hele N246.

 2. Frank Schipper

  Ik woon met de achtertuin aan de N246 en ik wil niet straks tegen een geluidscherm aan kijken, Ik heb geen last van het verkeersgeluid maar de snelheid zou wel omlaag moeten, Niet eens voor het geluid maar voor de veiligheid.

 3. c langeberg

  Toen wij dit huis kochten 2 jaar geleden wisten wij van de weg , het geluid horen wij niet eens meer ,
  maar wij hebben een schitterend uitzicht over de weg en de ondergaande zon , als wij een geluidswal krijgen zijn wij dit kwijt dus willen wij absoluut geen geluidswal aan de weg
  ik denk dat de mensen die wonen aan de zaankant het meeste last van het geluid hebben dit word veroorzaakt door de brug dus mijn voorstel zou zijn doe een geluidswal op de brug.

 4. Ed Hennequin

  Al die tijd dat we hier ons leuke dorp wonen geeft de weg en met name de brug veel geluidsoverlast. Dit is op zijn ergst in de zomermaanden als we in de achtertuin of op de steiger zitten. Het gedreun van vrachtwagens die over de brug denderen gaat alle normen te boven. Sneller doorstromend verkeer zal dat probleem dus zeker niet verminderen. Een geluidscherm op de brug en de opritten zal dus minimaal nodig zijn. Dit hoeft geen Berlijnse muur te zijn maar kan ook van transparant materiaal worden uitgevoerd. De rotonde bij de inrit van het dorp is een goed idee en er zouden mijns inziens nog meer rotondes in de weg kunnen komen, b.v. voor de aansluiting van de Starnmeerdijk en bij Markenbinnen. Op die manier zal het te snel rijden lastig worden. Een flitspaal kan ook op mijn warme sympathie rekenen.

 5. Kees Al

  Heel goed idee om een rotonde te realiseren bij de ingang van het dorp. Mocht dit om de een of andere reden niet kunnen dan op z’n mindst een uitvoegstrook vanaf Wormerveer. Voor mij mag een snelheidsbeperking ook, 60 is hard zat. Verder stem ik voor het plan om eerst een nieuwe brug te bouwen en dan de oude te slopen. Nieuwe brug zal ook zeker minder geluidsoverlast geven.

 6. Annemieke Erfmann

  Een rotonde en een geluidswal bij de ingang van het dorp zou een heel goed idee zijn om de snelheid te verminderen want 80km is veel gewoon veel te hard!! , en zeker om veilig te kunnen oversteken voor fietsers en voor voetgangers die nu meestal moeten rennen voor hun leven om om aan de overkant te komen !

 7. Adri durieux

  Ik denk dat een rotonde bij de starnmeerdijk ook meewerkt om de snelheid van het verkeer te beperken.

 8. Jaco

  Mooi initiatief. Ook ik ben voor een leefbaar en veilig bereikbaar West-Knollendam.
  Alleen…het dorp verstoppen achter geluidsschermen? Wat het dorp nog dieper in tweeën hakt?
  En vanaf de brug het uitzicht op het prachtige weidse polderlandschap blokkeert?

  Vreselijk lijkt me dat. Grootstedelijke lelijkheid. Bovendien helpt dit mee om van de N246 een pseudo-snelweg te maken.

  Overal langs de N246 worden de laatste tijd (nood)maatregelen toegepast.
  Niet om het verkeer te beperken maar om de doorstroming te verbeteren.
  Maatregelen zoals fietstunnels en wegverbredingen (en evt geluidswallen) vormen een carte blanche voor nog hogere snelheden en meer verkeer op de N246.
  En uiteindelijk voor het mogelijk afschaffen van de verbindingsplannen A8-A9. Voor de realisering hiervan komt de provincie nog steeds 40 miljoen tekort.
  Een opgevoerde N246 wordt langzamerhand een groeiende kanshebber als alternatief voor die verbinding, zoals ik al in de krant heb gelezen.

  Daarom heb ik alleen voor snelheidsbeperking en de rotonde gekozen.

 9. A. Wollrabe

  Verbreding van de Beatrixbrug, tezamen met een extra rijbaan bij de kruising is enkel een aanmoediging om nog harder door te trekken op de N246. Dit komt naar mijn mening niet ten goede aan de veiligheid en het overzicht op het kruispunt richting West-Knollendam.

  De vaart eruit halen, maar toch goede doorstroming wordt gerealiseerd door een rotonde op dit huidige kruispunt. Voorbeeld is de realisatie van een rotonde op de N203 bij Wormerveer t.h.v. de Lindenlaan.

  Betreft de geluidsoverlast is het gedreun op de brug nu al goed hoorbaar. Sommige mensen slapen er zo te lezen goed op, maar met het raam open en te bedenken dat het geluid bij dubbele rijbanen toe zal nemen, dan in mijn ogen liever voorkomen dan genezen. Dat maakt een geluidswal op de Beatrixbrug een noodzaak.

 10. raldy kleine

  Rotonde is een prima idee , stoplichten zijn idd te kort op elkaar afgesteld. Ook is daar al vaker naar gekeken , dit nav een ongeluk met dodelijke afloop in het verleden. Desondanks nog steeds te gevaarlijk.

 11. Annelies Wanst

  Vanaf 2008 woon ik aan de Tapsloot in het mooie dorp Westknollendam met fantastisch uitzicht over de Starnmeer, maar ook op steenworp afstand van de Beatrixbrug.
  Mijn ervaring is, een vaak meer dan behoorlijke geluidsoverlast, waardoor het regelmatig niet te doen is om zelfs maar met de ventilatieroosters open te slapen.
  Dit komt mijn inziens mede doordat er stelselmatig te hard wordt gereden, en hier niet op wordt gehandhaafd.

  Heb alle begrip voor een goede aansluiting en doorstroming van het verkeer, ben zelf ook een forens. Maar daarbij moet rekening worden gehouden met de bewoners van Westknollendam qua geluidsoverlast en veiligheid.

  De stoplichten ter hoogte van het kruispunt zijn erg strak afgesteld. Bij het oversteken moet ik flink doorlopen wil ik met groen licht aan de overkant komen.

  Op de N246 ter hoogte van Westknollendam zou een verlaging van de maximum snelheid van 80 naar 60 km per uur tezamen met een flitspaal om dit te handhaven en wellicht 2 of meer rotondes een prima compromis zijn voor doorstroming van het verkeer, leefbaarheid en veiligheid.

 12. Contactcommissie Markenbinnen

  Vanuit de Contactcommissie Markenbinnen gaan we heel graag de samenwerking aan met de actiegroep N246. Ons hoofddoel is een veilige aansluiting vanuit het dorp Markenbinnen op de N246 door middel van een stoplicht. Daarbij een verlaging van de snelheid naar 60 km/h in verband met geluidsoverlast en veiligheid.

  Bij deze een oproep aan alle inwoners van Markenbinnen om een reactie hier op het forum te plaatsen, zodat we dit mee kunnen nemen naar de provincie. Dank alvast!!

 13. Sandra Bes

  Ik woon aan het water en tegenover de weg. Het valt enorm op wanneer verkeer hard rijdt, auto’s kan ik vanaf Wormerveer horen aankomen wanneer ze (te) hard rijden.

  Mijn urgent verzoek is een 60 km/max 80 km zone vanaf ‘de vier huisjes’ te West-Knollendam in te voeren. Duidelijke markering/ km borden op het wegdek appliceren en meer controle op deze overschrijding.

  Daarnaast bespeur ik regelmatig dat men toch inhaalt over de dubbele streep, deze is blijkbaar niet voldoende om duidelijk te maken hoe kwetsbaar automobilisten op dit traject zijn. Straks zal er vermoedelijk meer overzicht zijn maar dan vrees ik nu voor optrekkende motoren.
  Dus nogmaals…..straks een max 60 km tot men voorbij het dorp is!!!!

 14. Ari Rafimanesh

  Voor een veilige, verantwoorde en betere doorstroming van het verkeer, is er behoefte aan een rotonde of plaatsing van een stoplicht bij de ingang / aansluiting van / met Markenbinnen.

  Ook het aanbrengen van voldoende verlichting op het fietspad zal de veiligheid ten goede komen.

 15. Y Couzy

  Op de N246 ter hoogte van Westknollendam zou een verlaging van de maximum snelheid van 80 naar 60 km per uur .
  Tevens een rotonde op kruispunt Westknollendam en een rotonde bij de op/afrit Markenbinnen zijn een prima oplossing voor doorstroming van het verkeer, leefbaarheid en veiligheid.

 16. Rick

  Heb de provincie al meerdere malen gewezen op het onveilige fietspad, ook dhr Liebergen.
  Nergens in de plannen is meegenomen dat daar ook echt iets zal veranderen, behalve een nieuwe toplaag. Geen verlichting, niet breder, dwz verblinding door het autoverkeer en geen uitwijkmogelijkheden. Momenteel is het fietspad gevaarlijk in het donker. Onze gasten durven al niet meer ’s avonds hiervan gebruik te maken.
  Ik heb aangegeven dat ik de komende achttien jaar, de periode die men aangeeft er niets verder aan te zullen veranderen, de autoweg als fietspad te zullen gaan gebruiken.
  Aan de provincie gemeld dat de snelheid tussen Markenbinnen en West-knollendam dus naar beneden zal moeten. Verkeerslichten en rotondes, zoveel mogelijk (!), zullen daaraan bijdragen.
  Belachelijk dat alleen wordt ingezet op automobiliteit.
  Het liefst zou ik geen cent belasting meer betalen voor dit soort provinciale plannen.

 17. T.F.Beekhoven

  Tom Beekhoven
  Een rotonde bij Markenbinnen schijnt geen haalbare kaart te zijn i.v.m. ruimtegebrek. Maar het verlagen van de max.snelheid naar 60 km/h vanaf de Kogerpolderbrug tot kruispunt W.Knollendam (of nog verder) zou een goede mogelijkheid zijn. Hierbij zijn wel de nodige flitspalen ter ondersteuning vereist. Geluidsschermen is ook een optie en dan wel transparante ( even voor Alkmaar op de N244 bij staalbedrijf Overdie staan prachtige geluidsschermen). Een belangrijk punt vind ik ook de gezondheid en het milieuaspect, wat te denken van de uitlaatgassen en fijnstof, mag wat mij betreft wel meer de nadruk op komen te liggen.
  Wat betreft de snelheid, deze wordt op grote schaal overschreden en daar wordt geen moer aangedaan.
  Hopelijk komt er iets positiefs uit dit gebeuren maar mijn ervaring is dat de provincie schijt heeft aan zijn burgers en er alleen maar is voor economische belangen.

 18. Merel Rijvordt

  Een stoplicht (of rotonde) bij de inrit van Markenbinnen is hard nodig in verband met de veiligheid. Tijdens de spits is het erg lastig om veilig de N246 op te rijden vanuit het dorp, zeker richting de Beatrixbrug.

  Een snelheid van 60 km/h is heel wenselijk in verband met de veiligheid en geluidsoverlast, gecombineerd met flitspalen om deze snelheid af te dwingen. Op dit moment wordt er vaak veel harder gereden dan 80 km/h op de N246. Ik word regelmatig ingehaald (over de dubbele streep) tussen Markenbinnen en Westknollendam terwijl ik zelf 80 rijd.

  Geluidsschermen wat mij betreft niet in verband met het mooie vrije uitzicht dat we nu hebben.

  Ook het kruispunt bij Westknollendam is erg onveilig op dit moment, een rotonde gecombineerd met 60 km/h is hier een goede oplossing voor. Als fietser oversteken op dit punt is levensgevaarlijk omdat auto’s regelmatig door rood rijden.

 19. Frans Wehnes

  Het zou goed zijn als de max. snelheid zal worden teruggebracht naar 60 km/uur, hoewel ik mij afvraag in hoeverre dit zal helpen. Vaak zie en hoor ik verkeer langsrazen dat een stuk harder gaat dan 80 km/uur
  Daarnaast is het fietspas langs de Markervaart niet veilig (vooral in het donker), slechte markering.
  Een stoplicht bij de uitgang Marken binnen zou een goede optie zijn evenals een rotonde bij Westknollendam.
  Een geluidswal langs de N246 lijkt mij niet gewenst, kan mij voorstellen dat als je aan de rand woon je niet zit te wachten op een muur voor je neus.

 20. Margriet Schermer

  Een rotonde bij Westknollendam is misschien veiliger, maar wel MET Verkeerslichten voor de veiligheid van fietsers en voetgangers.
  Grote vrachtwagens rijden regelmatig ons dorp in, terwijl ze op het Industrieterrein moeten zijn. Dat levert gevaarlijke situaties op bij het keren. Navigatiesystemen kunnen hiervan de oorzaak zijn, maar vanuit Wormerveer staat op de kruising geen bord Industrieterrein. Ik heb de provincie hierover al eens benaderd. Volgens een ambtenaar was de bewegwijzering volgens de geldende norm.
  Kan over een verbetering nagedacht worden?

 21. Jan Willemse

  Jan Willemse Markenbinnen
  Zeer regelmatig wordt er aanzienlijk te hard gereden op de N246 tussen de Kogerpolderbrug en het kruispunt bij Westknollendam. De maximum snelheid verlagen op dit gehele stuk met plaatsing van meerdere flitspalen is en verbetering, zowel ten aanzien van geluid als van fijnstof. Lage 1,50 meter hoge transparant geluidscherm langs Markenbinnen helpt. Ook het aanbrengen van niet te hoge verkeersdrempels is een oplossing.
  Wanneer begint de provincie met het doortrekken van de A 8 naar de A9 verminderd het verkeer met de helft bij Krommenie Wormerveer , West Knollendam, Markenbinnen enz.

 22. theo

  Het zou goed zijn als de max. snelheid zal worden teruggebracht naar 60 km/uur.
  Vaak zie en hoor ik verkeer langsrazen dat een stuk harder gaat dan 80 km/uur
  Een stoplicht bij de uitgang Marken binnen zou een goede optie zijn evenals een rotonde bij Westknollendam.

 23. Rick B

  Een ieder die pleit voor een verlaging van de maximum snelheid naar 60 km/ph verwijt – sorry dat ik het zeg -ik toch wel een beetje een gebrek aan realiteitszin. Ga u zelf maar eens na; wie houdt zich aan een willekeurige weg aan een 60 km limiet? Natuurlijk…als het zonnetje schijnt en er is niets aan de hand…dan wel. Maar nu heeft u haast, en de kinderen moeten naar school en u was toch al laat…
  Jaren geleden moest er in West-Beemster ook zo nodig een 60 km zone komen, en binnen de bebouwde kom zelfs dertig km/ph. Een actiecomité zou de gemeente (of wie er ook verantwoordelijk voor was) wel even gaan dwingen aan hun eisen tegemoet te komen. Uiteindelijk is het er wel gekomen, maar niet nadat er even (in het geheim) een kenteken-onderzoek werd gehouden. En wat bleek? De grootste schreeuwers (inclusief de leden van het actiecomité) reden het hardst.
  Dus beste mensen op dit forum die voor een verlaging van de maximum snelheid pleiten, ga eerst uzelf eens na. Zou helemaal niet verkeerd zijn. En bedenk ook dat bijvoorbeeld afremmend en optrekkend vrachtverkeer (door de door u aanbevolen rotondes) veel meer lawaai maken dan een vrachtwagencombinatie die met tachtig langszoeft..Ook de uitstoot van optrekkende vrachtwagens is vele malen groter.

 24. Jan Floris

  Lopen we een beetje achter op provincie Friesland hoe kan het zijn dat daar de bruggen steeds meer verdwijnen voor een Akwadukt ??
  Hij kan aan de westkant gebouwd worden terwijl het verkeer over de brug gaat.
  Geen oponthoud voor verkeer.
  Geen geluidshinder voor West Knollendam .
  Minder onderhoud dan een brug .
  Geen stres meer voor een brugwachter.
  Nu nog een brug bouwen is een gemiste kans denk hier goed over na ?

 25. Margriet Schermer

  Dinsdag 12 juni 2018 komt er een inloopbijeenkomst over de brug. Vandaag zie ik in de krant de luchtfoto van de brug. Dat was de reden, dat ik jullie website opzocht, op zoek naar meer informatie. Maar het ontbreekt aan actuele informatie.
  Helaas kan ik de inloopbijeenkomst niet bezoeken. Hoe kan je je stem laten gelden?


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *