Wat willen wij?

Na de inloopavond georganiseerd door de Provincie Noord Holland op maandag 7 maart jl. in het Dorpshuis ’t Trefpunt te Markenbinnen is het duidelijk geworden dat er alleen werd geïnformeerd over de verbetering van de N246 ten behoeve van een efficiëntere doorstroming van het verkeer tussen Zaanstad en Alkmaar. Dit oa door middel van het vernieuwen van de Beatrixbrug en de aanpassing van de kruising in West-Knollendam.

Na een telefonisch gesprek met de omgevingsmanager N246 dhr. J.C.G. van Liebergen, wat daags na de inloop is gevoerd, is het duidelijk geworden dat er in deze plannen van de provincie Noord-Holland (nog) geen rekening is gehouden met de extra overlast voor West-Knollendam. Wat meer verkeer en snellere doorstroming onverlet met zich meebrengt.

Er is hem dan ook op de volgende punten gewezen, welke eventueel wenselijk kunnen zijn voor de bewoners van West-Knollendam:

Doe Mee! Geef uw mening!

Wat gaan we doen?

In overleg met dhr. J.C.G. van Liebergen van de provincie Noord-Holland willen wij deze standpunten in kaart brengen met de bewoners van West-Knollendam. Dit te doen met behulp van deze website, waarbij men ideeën, op- of aanmerkingen in het forum kan plaatsen. 
Tevens is er een enquêteformulier dat kan worden ingevuld met de verschillende doelstellingen. Dit zal gebruikt worden om in overleg te treden met de provincie Noord-Holland om de veiligheid en beperking van geluidsoverlast zoveel als mogelijk te waarborgen en milieuoverlast te verminderen. Dhr. Van Liebergen heeft telefonisch akkoord gegeven om met de actiegroep na uitkomst van de enquête in overleg te gaan.

Waar wij ons voor inzetten

Een leefbaar en veilig bereikbaar West-Knollendam. Met alle begrip dat de verkeerssituatie moet worden aangepast, maar dat dit duidelijk in overleg met de bewoners van West-Knollendam zal moeten geschieden. Wij willen bereiken dat er een transparante samenwerking ontstaat tussen de bewoners van West-Knollendam en de provincie Noord-Holland. Dit kan alleen als u uw stem laat gelden en uw medewerking verleent aan deze enquête, zodat wij ook in de toekomst kunnen blijven genieten van ons woongenot in 
West-Knollendam. Namens de actiegroep,

Fred Bosboom
Piet van Splunteren
Wim van Straaten
Ron Wollrabe